Transformation

Step 3 - de derde fase: leraar uit beeld

In de transformation fase gaat de leerling met de motivatie opgedaan in de engagement fase en de kennis opgedaan in de building knowledge fase zelf aan de slag met de taak. Hij moet nu voldoende toegerust zijn voor datgene wat hij wil volbrengen.

In deze fase van de lessencyclus treedt de docent op de achtergrond.