Reflection

Step 5 - afronding met goede voornemens

In de reflection fase inventariseert de leerling hoe hij zijn ''huis'' een volgende keer zou bouwen: wat ging goed, wat zou hij een volgende keer anders doen?

De reflection fase is lastig voor zowel leerling als docent: immers de taak zit erop, de beoordeling is gegeven. Echter, juist dit is wellicht de meest leerzame stap in het proces: hoe kan de leerling een niveau hoger komen? Door de leerling uit te nodigen zelf op te schrijven wat goed en wat fout ging, en daar samen over te spreken, krijgt de opdracht pas een goede afronding.