Literatuuroverzicht

Websites en publicaties

Een bijzonder praktisch boek met een veelvoud aan suggesties is de publicatie:

Een instructieve DVD met vele voorbeelden van scaffoldingen in de alledaagse lespraktijk is te verkrijgen via de volgende website: