Engagement

Step 1 - de eerste fase van de cyclus

In de engagement fase wordt door de docent gekeken hoeveel leerlingen over een onderwerp weten. Dit kan  op een open of een gesloten manier:

  •  via een discussie in de klas (''what do you know about....'')
  •  via een instaptoets (''write down what you know about...'')

Vervolgens wordt door de docent geïnventariseerd in hoeverre de kennis - nodig voor de uit te voeren taak - al aanwezig is. Hebben de leerlingen ooit al eens iemand geinterviewd, een treinkaartje in het buitenland gekocht, een e-mail in het Engels geschreven enz. enz.? Zijn de conventies die daarmee gepaard gaan bekend, of moeten die, stapsgewijs, nog aangebracht worden?

Doel van de engagement fase is

  •   informatie verwerven over wat al bekend is
  •   belangstelling genereren voor wat komen gaat.

Scaffolding kan alleen plaatsvinden als de engagement fase goed 
wordt doorlopen. Zonder fundering is het lastig steigers bouwen.