Building knowledge

Step 2 - de tweede fase van de cyclus

In de building knowledge fase kan de docent als expert ''bouwer'' de inzichten die hij heeft opgedaan in de engagement fase omzetten in effectieve ''steigers''. Het repertoire dat hem ter beschikking staat, is heel breed. Hieronder een kleine opsomming:

  1. leerlingen bewustmaken van tekstkenmerken (''how do you know this is a newspaper article/poem/cooking recipe/love letter/e-mail");
  2. leerlingen bewustmaken van standaard conventies ("what do you expect people to say when they greet somebody new/when they offer condolences/when they start a presentation'');
  3. leerlingen de taak leren aanpakken volgens een vaste systematiek  ("always read title, subtitles first, scan the pictures around a text etc")
  4. leerlingen bewustmaken van specifiek woordgebruik behorend bij een bepaalde taak("use this form to divide the given words in negative, neutral and positive expressions - which words would you use in a film review?"), dus door gebruik te maken van information grids;
  5. leerlingen voorbeelden aanreiken ("look at this video showing how someone gives a presentation - what strikes you about it?");
  6. leerlingen strategieën bijbrengen om problemen op te lossen (''how can you figure out what the meaning of this word is?");
  7. samen met de leerlingen een voorbeeld construeren van een taak: modelling the task ("who can think of a way to start a love letter? What could we write next? What do you think of Ellen's suggestion? Would that be a good idea? Why? Why not? How could we end this letter?");
  8. door leerlingen, al naar gelang hun interesse en voorkennis, te verdelen in home groups en expert groups waarbij leerlingen elkaar in de home group vertellen wat ze als deelnemer aan een expert group hebben uitgezocht;
  9. door gebruik te maken van allerlei spelvormen die de leerling tussenstappen laat maken op weg naar de uiteindelijke taak.

Het is in deze fase van building knowledge dat de docent de meeste scaffolding techniques inzet.