Enquête IOWO

Het IOWO heeft in april 2008 in opdracht van SLO een onderzoek gedaan naar de problemen die eerstejaars studenten ervaren in hun studie. Indien studenten aangaven dat het schoolvak Engels hen onvoldoende had voorbereid op hun academische studie, werd hen gevraagd een aantal vervolgvragen te beantwoorden.

Uit het rapport: "Studenten hebben zes jaar Engels gehad op het vwo, Engelse boeken gelezen en kennen zichzelf op basis daarvan, en wellicht op basis van het oefenen met Cito eindexamenteksten, voldoende capaciteiten toe. Op de universiteit blijkt het beroep op Engelse leesvaardigheid van een andere orde van grootte. Niet alleen is vrijwel alle literatuur in het Engels, de hoeveelheid overstijgt het niveau van het vwo en er is vaak sprake van specialistisch taalgebruik. Mogelijk is het vooral de onvoorziene langere verwerkingstijd van Engelse teksten die als aansluitingsprobleem wordt ervaren."

iowo_logo.jpgVoor de volledige tekst: klik hier.