Plaats in curriculum

Inpassing lesmodules Mind the Gap

De eindtermen van het examenprogramma vwo

Het examenprogramma Engels vwo bestaat uit de volgende domeinen:

 • Domein A: Leesvaardigheid
 • Domein B: Kijk- en luistervaardigheid
 • Domein C: Gespreksvaardigheid, vanaf 2007 onderverdeeld in Spreekvaardigheid en Gespreksvaardigheid
 • Domein D: Schrijfvaardigheid
 • Domein E: Literatuur
 • Domein F: Oriëntatie op studie en beroep

Koppeling niveaus schoolexamen aan het ERK

De examenprogramma's havo en vwo zijn vanaf 2007 gekoppeld aan het Europees Referentiekader (ERK). Het ERK maakt onderscheid tussen vijf vaardigheden:

 1. leesvaardigheid
 2. luistervaardigheid
 3. spreekvaardigheid
 4. gespreksvaardigheid
 5. schrijfvaardigheid

Voor ieder van de zes beheersingsniveaus - A1 tot C2 - zijn globale descriptoren, tekstkenmerken, en can-do statements geformuleerd.