Materialenbank

In deze materialenbank vindt u verschillende gereedschappen die kunnen worden ingezet bij de  lesmodulen.

Verdeling in groepsopdrachten en individuele opdrachten

Bij alle materialen treft u twee varianten aan: opdrachten geschikt voor werken in klassen/groepen en parallel daaraan een variant specifiek geschreven voor zelfstandig werken door een individuele leerling.

De verschillende websites waarnaar wordt verwezen, kunnen tussentijds van webadres veranderen. Het is altijd aan te raden links te controleren voordat u leerlingen naar sites verwijst.