VWO 6 Mind the gap

Doel van deze lesmodule is:

  • leerlingen bewust te maken van het grote aantal universitaire studies waarvoor kennis van het Engels onontbeerlijk is;
  • leerlingen bewust te maken van ''the gap'' tussen alledaags, informeel Engels en "academic English";
  • leerlingen te laten werken met "academic texts'' in een logische context, met als doel de onderzoeksresultaten te laten presenteren in geschreven of gesproken vorm;
  • leerlingen een aantal conventies te leren zoals het citeren van bronnen, het verwijzen naar publicaties en het vergelijken van bronmateriaal.

Deze lesmodule maakt gebruik van de theorie van het scaffolding .