Lesmodulen

Bij het ontwerpen van de lesmodulen Voorbereidend wetenschappelijk Engels is uitgegaan van taaltaken waarbij de docent het nodige moet doen aan 'scaffolding'. Dit betekent dat leerlingen een (taal)taak voorgezet krijgen die waarschijnlijk op een hoger taalniveau ligt dan zij bezitten. Om toch in staat te zijn de opdracht tot een goed einde te brengen, bouwt de docent een aantal ''scaffolds'', figuurlijke steigers, bedoeld om de leerlingen een niveau hoger te laten reiken, om hen "te doen stijgen".

Bij de docentinstructies ligt de nadruk op de didactiek van het samenwerkend leren.

Er zijn twee lessencycli ontworpen:

  1. Cavity vs gap bestemd voor vwo 5 met keuze tussen twee verschillende eindopdrachten
  2. Filling the gap bestemd voor vwo 6 met vier sets essay-eindopdrachten

De materialen die u als docent kunt gebruiken als ''scaffolds'', treft u aan onder de knop materialenbank, step 1 "Engagement" en step 2 "Building knowledge".

De lessencyclus voor vwo 5 Cavity vs gap richt zich op de verschillen tussen informeel en formeel Engels, spreek- en schrijftaal en onderzoeksvaardigheden. Er is keus tussen twee eindopdrachten. In de ene gaat het om het ontwerpen van een ''entry for Wikipedia'', in de andere om het schrijven van een "Year Book of class....a sociological profile''.

De lessencyclus  voor vwo 6 Mind the gap richt zich op het lezen van (academische) publicaties en het samenvatten daarvan in een essay. De opdrachten kunnen goed ingezet worden voor het SE schrijfvaardigheid en/of spreekvaardigheid.

Alle leerlingenopdrachten zijn te vinden onder de knop materialenbank, step 3 "Transformation".

Pilotscholen

De lesmodulen die u op deze website aantreft, zijn het resultaat van een SLOA veldaanvraag, gedaan door de Vereniging van Leraren in Levende Talen, 2008 - 2010. Het materiaal is op bruikbaarheid getest op de volgende pilotscholen:

Christiaan Huygens College in Eindhoven, projectleider Anna Ubbens LogoracCHCAnnaUbbens.JPG
Hermann Wesselink College in Amstelveen, projectleider Dov Noorland (2008 - 2009) logo_Hermann_Wesselink_klein.jpg
Han Hogeschool Arnhem en Nijmegen, projectleider Ton Ammerlaan han_oh.gif
C.S.G. De Heemgaard in Apeldoorn, projectleider Jan v.d. Vlies logo_De_Heemgaard.jpg
Christelijk Lyceum in Veenendaal, projectleider Hans Zwart logo_christelijk_lyceum_Veenendaal.jpg